Hos Advoship lægger vi stor vægt
på en god dialog med vores klienter
Herunder at komme hele vejen
rundt om vores rådgivning
Klik her og kontakt os via mail
eller telefon til en uforpligtende snak

Medarbejdere

Tryk på plusset og læs mere om den enkelte medarbejder.

Holger Bo Andersen

Titel: Advokat (H)
Uddannelse: Cand. Jur. fra Københavns Universitet i 1977
Mail: hba@advoship.dk
Telefon: +4539463535

H. Bo Andersen har mange års erfaring med retssager og har møderet for Højesteret. H. Bo Andersen beskæftiger sig blandt andet med erhvervsrådgivning af små og mellemstore virksomheder, køb og salg af fast ejendom, entrepriseret samt ejendomsadministration, herunder rådgivning af bestyrelser. Inden for strafferetten har H. Bo Andersen et særligt speciale i forhold vedrørende våbenlovgivningen.

Herudover har H. Bo Andersen i en årrække beskæftiget sig med konkurs- og dødsbobehandling.

H. Bo Andersen er bestyrelsesmedlem i Squire A/S, Heste-Nettet ApS og Malerfirmaet Lyngs ApS.

Anna Gitte Andersen

Titel: Advokat
Uddanelse: Cand. Jur. fra Københavns Universitet i 2011
Mail: aa@advoship.dk
Telefon: +4528345486

Anna er medejer af Advoship og beskæftiger sig med køb og salg af fast ejendom, herunder mangler ved fast ejendom. Desuden rådgiver Anna i blandede sager indenfor familie- og arveret, dødsbobehandling og erstatnings- og forsikringsret. Hun beskæftiger sig også med ansættelsesret, hvor hun i 2015 gennemførte Djøf og Danske Advokaters HR masteruddannelse.

Anna vægter den løbende dialog med klienten højt. Hun tilstræber at levere rådgivning på en praktisk, enkel og effektiv måde, som bidrager til at skabe mest muligt værdi for klienten.

Som frivillig rådgiver i Københavns Retshjælp gennem en årrække fra 2011-2020 og tillige bestyrelsesmedlem i Støtteforeningen for Københavns Retshjælp har Anna opnået en bred erfaring med sager inden for mange forskellige juridiske sagsområder.

Anna beskæftiger sig desuden med fondsadministration.

Bestyrelsesposter:
Bestyrelsesformand, Helene og Viggo Bruuns Fond
Bestyrelsesmedlem, Any og Richard Sperlings Fond

Christina Aagaard

Titel: Advokat (H)
Uddanelse: Cand. Jur. fra Københavns Universitet i 2012
Mail: ca@advoship.dk
Telefon: +4540832166

Christina er medejer af Advoship og beskæftiger sig primært med selskabsret, ansættelsesret, konkursret samt entrepriseret og fast ejendom.

Christina har endvidere stor interesse inden for procesretten og har møderet for Højesteret. Christina har ført en del sager for landsretterne.

Christina lægger særlig vægt på at yde den bedst mulige rådgivning i det konkrete tilfælde – det er ikke nødvendigvis den juridisk tunge løsning, der er den rigtige.

Christina er herudover meget engageret i badmintonklubben Solrød Strand, hvor hun sidder i bestyrelsen og sponsorudvalget. Engagementet er etableret gennem hendes egen ageren i sporten gennem 30 år.

Tanya Brösen

Titel: Ejendomsadministrator
Uddannelse: Linjen for handel og kontor på Lyngby Handelsskole
Mail: tb@admship.dk
Telefon: +4539463535

Tanya er vores daglige leder af ejendomsadministrationen. Med mere end 10 år ansættelse hos HHH Administration, har hun et solidt og bredt kendskab til de mange aspekter indenfor ejendomsadministration samt administrationens foreninger. Tanya holder sig løbende opdateret og efteruddanner sig inden for området.

Tanya er meget vellidt af både kollegaer og samarbejdspartnere, og bidrager til det daglige arbejde med høj faglighed, et smittende humør og en god portion nysgerrighed.

I sin fritid er Tanya en habil løber, entusiastisk ølbrygger og glad for musikoplevelser.

David Fjordgaard Nørlem

Titel: Advokatfuldmægtig
Uddannelse: Cand. Jur. fra Københavns Universitet i 2014
Mail: dn@advoship.dk
Telefon: +4550834905

David er 3. års advokatfuldmægtig og beskæftiger sig primært med fast ejendom, herunder entrepriseret, leje- og erhvervsret & bolighandler, selskabsret samt retssager og voldgift.

David har været jurist hos Voldgiftsinstituttet i 2016-2021, hvor han varetog sagsbehandlingen af instituttets nationale og internationale voldgiftssager inden for en bred vifte af kommercielle områder. Han har i den forbindelse opnået erfaring og kendskab til forløbet af hundredvis af voldgiftssager. Han har også været med i en arbejdsgruppe, der har udarbejdet Voldgiftsinstituttets nye regler for behandling af voldgiftssager, der trådte i kraft i foråret 2021.

I perioden 2017-2021 var David endvidere tilknyttet Københavns Universitet som ekstern lektor, hvor han underviste i faget ’Civilprocesret’.

I 2013-2015 var David ansat under Justitsministeriets område, hvor han i Fri Proceskontoret behandlede ansøgninger fra borgere om statslig dækning af omkostninger ved førelsen af retssager. Herudover var David ansat i sekretariaterne for Indsamlingsnævnet og Rådet for Offerfonden.

David er i sin fritid en aktiv løber og spiller fodbold på ad hoc basis. David er også glad for at rejse og tage på vandre- og skiture.

Amalie Kørup Pedersen

Titel: Advokatfuldmægtig.
Uddannelse: Cand. Jur. fra Københavns Universitet i 2020
Mail: ap@advoship.dk
Telefon: +4539463535

Amalie er 3. års advokatfuldmægtig og beskæftiger sig med primært med fast ejendom, familie- og arveret samt retssagsbehandling. Amalie bistår desuden vores advokater med alle typer opgaver fra lejeret, foreningsret til selskabsret mv.

Amalie er en aktiv løber og har løbet indtil flere løb.

Ida Kristensen

Titel: Advokatsekretær
Mail: ik@advoship.dk
Telefon: +4539463535

Ida assisterer vores advokater og advokatfuldmægtige med ejendomshandler, tinglysning, retssager, familie- og arveret og er særligt specialiceret i dødsbobehandling.

Jacob Kreutzmann

Titel: BA. jur.
Uddannelse: Gymnasial uddannelse STX
Mail: jk@advoship.dk
Telefon: +4539463535

Jacob er i gang med 6. semester på jurastudiet og bistår vores advokater og advokatfuldmægtige med juridisk arbejde indenfor vores rådgivningsområder.

Han har rejst en del, været på High School i USA, læst et semester af jurastudiet i Lissabon og dyrker boksning i sin fritid.

Emil Larsen

Titel: BA. jur.
Uddannelse: Gymnasial uddannelse STX
Mail: el@advoship.dk
Telefon: +4539463535

Emil er i gang med 8. semester på jurastudiet og bistår advokaterne med opgaver som juridiske notater, inkassosager, småsagsstævninger, selskabsstiftelser og søgninger i øvrigt.

Han er meget serviceorienteret, en ivrig skientusiast og har spillet fodbold siden han var fire år.

Amalie Veje Kastrup

Titel: Receptionist
Uddannelse: Gymnasial uddannelse STX
Mail: receptionist@advoship.dk
Telefon: +4539463535

Amalie varetager sagsoprettelse, sagsarkivering, posthåndtering og diverse indkøb for kontoret. Endvidere bistår Amalie kollegaerne med fondsadministration og forfaldent arbejde.

Maria Gilsgaard Magnussen

Titel: Forplejningsansvarlig
Uddannelse: Laborant
Mail: receptionist@advoship.dk
Telefon: +4539563535

Maria sørger for, at vi får god og sund mad og styrer vores køkken.

Maria er uddannet industrilaborant, så hun ved ligeledes en del om allergier og varedeklarationer.

Hun har altid et smil på læben og hjælper også til med forskellige ting som fakturering, arkivering, bestilling af varer og oprydning

Maria er gamer og dyrker argentinsk tango.