Medarbejdere

Tryk på plusset og læs mere om den enkelte medarbejder.

Holger Bo Andersen

Titel: Advokat (H)
Uddannelse: Cand. Jur. fra Københavns Universitet i 1977
Mail: hba@advoship.dk
Telefon: 39 46 35 35

H. Bo Andersen har mange års erfaring med retssager og har opnået møderet for Højesteret. H. Bo Andersen beskæftiger sig blandt andet med erhvervsrådgivning af små og mellemstore virksomheder, køb og salg af fast ejendom, entrepriseret samt ejendomsadministration, herunder rådgivning af bestyrelser. Inden for strafferetten har H. Bo Andersen et særligt speciale i forhold vedrørende våbenlovgivningen.

Herudover har H. Bo Andersen i mange år beskæftiget sig med konkurs- og dødsbobehandling.

Endvidere er H. Bo Andersen bestyrelsesmedlem i Administrationsselskabet af 1.5.86 ApS, Squire A/S, Heste-nettet ApS og Malerfirmaet Lyngs ApS.

Anna Gitte Andersen

Titel: Advokat
Uddanelse: Cand. Jur. fra Københavns Universitet i 2011
Mail: aa@advoship.dk
Telefon: 28 34 54 86

Anna vægter den tætte og løbende dialog med klienten højt.

Anna beskæftiger sig primært med køb og salg af fast ejendom, herunder mangler ved fast ejendom. Anna beskæftiger sig også en del med ansættelsesret, hvor hun i 2015 gennemførte Djøf og Danske Advokaters HR masteruddannelse. Desuden arbejder Anna med blandede sager indenfor familie- og arveret, erstatnings- og forsikringsret og retssagsbehandling.

Anna er frivillig rådgiver i Københavns Retshjælp, hvilket hun har været siden 2011. Her har hun opnået en bred erfaring med sager inden for mange forskellige juridiske sagsområder.

Bestyrelsesposter:
Bestyrelsesformand, Helene og Viggo Bruuns Fond
Bestyrelsesmedlem, Any og Richard Sperlings Fond
Bestyrelsesmedlem, Støtteforeningen for Københavns Retshjælp
Bestyrelsesmedlem, Administrationsselskabet af 1.5.86 ApS

Christina Aagaard

Titel: Advokat (L)
Uddanelse: Cand. Jur. fra Københavns Universitet i 2012
Mail: ca@advoship.dk
Telefon: 40 83 21 66

Christina beskæftiger sig primært med selskabsret, ansættelsesret, immaterialret, konkursret samt entrepriseret, herunder fejl og mangler ved fast ejendom. I sommeren 2011 deltog Christina i University of San Diego’ sommerprogram i Paris og fulgte fagene International Business Transaktions og International Internet Law.

Christina har endvidere stor interesse inden for procesretten og bestod allerede i maj 2015 sin 2. retssagsprøve for landsretten, således at hun ved opnåelse af sin advokatbestalling i oktober 2015, samtidig opnåede møderet for landsretten.

Christina lægger særlig vægt på at yde den bedst mulige rådgivning i det konkrete tilfælde – det er ikke nødvendigvis den juridisk tunge løsning, der er den rigtige.

Christina er herudover meget engageret i badmintonklubben Solrød Strand, hvor hun sidder i bestyrelsen og sponsorudvalget. Engagementet er etableret gennem hendes egen ageren i sporten gennem 25 år.

Tanya Brösen

Titel: Ejendomsadministrator
Uddannelse: Linjen for handel og kontor på Lyngby Handelsskole
Mail: tb@admship.dk
Telefon: 39 46 35 35

Tanya er en meget erfaren og dygtig ejendomsadministrator.

Elizabeth Nissen

Titel: Jurist
Uddannelse: Cand. Jur. fra Københavns Universitet i 2017
Mail: en@advoship.dk
Telefon: 40 83 37 55

Elizabeth beskæftiger sig primært med ejendomshandler, fast ejendom, selskabsret, inkasso og proces.

Elizabeth er også frivillig rådgiver i Københavns Retshjælp, hvilket hun har været siden 2014. Her har hun opnået en bred erfaring med sager inden for mange forskellige juridiske sagsområder.

Amalie Kørup Pedersen

Titel: Stud. jur.
Uddannelse: Ba. Jur.
Mail: ap@advoship.dk
Telefon: 39 46 35 35

Amalie er én af vores dygtige stud. jur’er. Amalie har interesse inden for almen jura samt selskabsret og civilproces. Amalie hjælper vores advokater med alle typer opgaver fra inkassosager til processkrifter og juridiske notater. Amalie er meget aktiv og er blandt andet en super løber.

Josefine Gade Kristensen

Titel: Ejendomsadministrator Trainee
Mail: jk@admship.dk
Telefon: 39 46 35 35

Martin Andersen

Titel: Studerende
Mail: ma@admship.dk
Telefon: 39 46 35 35

Martin er tilknyttet vores ejendomsadministration, hvor han står for bogføring, betalinger, udarbejdelse af balancer og budgetter.

Christian Nielsen

Titel: Praktikant
Mail: cn@admship.dk
Telefon: 39 46 35 35

Christian er praktikant i vores ejendomsadministration. Christian har særlig interesse for økonomi og regnskab.

Valdemar Flindt

Titel: Stud. jur.
Mail: vf@advoship.dk
Telefon: 39 46 35 35

Valdemar er første års jurastuderende og varetager opgaver som inkassosager, småsagsstævninger, juridiske notater og søgninger i øvrigt.